Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 091 858 0172

Management Trainee

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
*หากมีประสบการณ์การเป็นบาริสต้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำร้าน

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

พนักงานครัวกลาง

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์