Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 064 492 9590

Line ID: thevolcanojobs

พนักงานผลิต-แพ็คสินค้า

- ทำงานฝ่ายผลิตในส่วนของครัวกลาง
- แพ็คของ / จัดส่งของ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน และตรวจสอบ

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ และรายการสินค้า
- จัดทำและตรวจสอบข้อมูล Inventory ของทุกสาขา
- ดูแล ควบคุม ระบบการใช้งานโปรแกรม Promise (ทั้ง Inventory และ POS)
- รายงานการ Waste วัตถุดิบและสินค้า ของทุกสาขา
- ตรวจสอบยอดรายรับทุกช่องทาง
- ตรวจสอบการ Void Bill ของหน้าร้านสาขา
- ควบคุมและตรวจสอบงานด้านจัดซื้อ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกบิล/วางบิล สาขาแฟรนไชส์

**หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชี ธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ**

Management Trainee

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การทำงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์