ตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily), เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, One Nimman

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-25 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily)

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ กาแฟหรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

ประจำครัวกลาง หลัง มช. (ซอย 6 บ้านใหม่หลังมอ)

     - ทำขนมปัง

     - จัดเตรียมส่วนผสมวัตุดิบต่างๆ ให้พร้อมจัดส่งไปขายหน้าร้าน

     - ทำเครื่องดื่ม-ขนมพร้อมจำหน่าย


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 45 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

     - มีประสบการณ์การทำขนม-เบเกอรี่มาก่อน

     - รักความสะอาด มีความละเอียด รอบคอบ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

- จัดตารางงานรายสัปดาห์

- ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด

- ควบคุมดูแลมาตราฐานการบริการโดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

- กระตุ้นยอดขาย

- ควบคุม / ลดค่าใช้จ่ายภายในร้าน

- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง

- รายงานผลการปฏิบัติต่อผูู้บริหาร

- ประสานงานกับครัวกลาง วางแผนสั่งของ


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 40 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - มีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - มีทักษะการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง

รายละเอียดงาน

คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรง ขอแค่คุณมีใจรัก มีความสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการตลาด มาร่วมงานกับเราเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคง ไปพร้อมๆ กันนะคะ

ลักษณะงาน/หน้าที่

ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline ได้แก่

- ดูแลการสื่อสารช่องทาง Social Media ทุกช่องทางของบริษัท เช่น Facebook, IG, Tiktok, Google

- สร้างสรรค์คอนเทนท์ / สื่อประชาสัมพันธ์ ลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับสาขาหน้าร้าน และบริษัทภายนอก รวมทั้งการติดต่อกับ Influencer, เพจรีวิว ต่างๆ

- ถ่ายภาพและวิดีโอสินค้า เพื่อสนับสนุนการขายและลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ

- เป็นหนึ่งในทีมงาน Event / Catering ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ชาย/หญิง  อายุ 22 ถึง 30 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน / นิเทศศาสตร์ / การตลาด / ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

     - มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง

     - มีประสบการณ์ทำ Content ใน Website เพื่อการโฆษณา

     - มีไอเดียดีๆ สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ของร้านได้

     - บุคลิคภาพดี กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily), เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, One Nimman

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ กาแฟหรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

สมัครงาน

ขออภัย กำลังปรับปรุงระบบรูปถ่าย

สำเนาบัตรประชาชน
(ไฟล์ .pdf เท่านั้น)

เอกสารอื่นๆ
(ไฟล์ .pdf เท่านั้น)


ตำเเหน่งที่เลือกสมัครงาน
* ตำเเหน่งที่ 1

สาขาที่เลือกสมัครงาน ( สามารถเลือกได้ > 1 )

เงินเดือนที่ต้องการ

ประวัติส่วนบุคคล

* สถานภาพทางครอบครัว

* ปัจจุบันสูบบุหรี่ หรือไม่

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา
มัธยม / อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อื่นๆ


(สำหรับ part time)


ประวัติการทำงาน
[ 1 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

[ 2 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

[ 3 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน

ภาษาจีนกลาง
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน


คำถามสำหรับผู้สมัครงาน Part time (ต้องตอบให้ครบทุกข้อ)

* ช่วงเวลาว่างที่สามารถทำงานได้: ทำเครื่องหมาย ✔ ในตารางด้านล่าง (✔ ได้มากกว่า 1 กะในวันเดียวกัน)
กะเช้า
11:00 – 17:00
กะกลาง
14:00 – 21:00
กะเย็น
17:01 – 23:00
** พนักงาน Part time จะต้องมาทำให้ได้อย่างน้อย 3 กะ ต่อ สัปดาห์ **

คำถามสำหรับผู้สมัครงานประจำ Full time (ต้องตอบให้ครบทุกข้อ)

* คุณเป็นหรือเคยเป็นเจ้าของร้านขนม ร้านกาแฟ หรือไม่
* คุณเคยถูกให้ออกจากงานหรือไม่
* คุณเคยมีประวัติถูกจับ ต้องคดีอาญา / แพ่ง หรือไม่
* คุณเคยใช้สารเสพติดหรือไม่
* คุณเคยมีประวัติความผิดปกติทางร่างกาย หรือ จิตใจ หรือไม่
job.thevolcano@gmail.com

062-172-2205 / 062 172 2270