แบบฟอร์มสมัครแฟรนไชส์
ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน/ธุรกิจส่วนตัว

จาก พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
จาก พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
จาก พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
จาก พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟรนไชส์

* อธิบายความเข้าใจและสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับแบรนด์ THE VOLCANO
* ทำไมท่านจึงมีความสนใจที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ของ THE VOLCANO
* ทำเลที่ตั้งที่ท่านสนใจจะทำธุรกิจ
รูปถ่ายสถานที่ (ไม่บังคับ)
(ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 2MB)
(ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 2MB)
(ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 2MB)
* ท่านมีพื้นที่ที่พร้อมจะทำธุรกิจหรือยัง
* ท่านมีเงินทุนอย่างน้อย 2 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปิดร้าน THE VOLCANO ในรูปแบบ Grab & Go ต่อ 1 สาขา อยู่แล้วหรือไม่
* ท่านสามารถเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทฯเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้หรือไม่
* ท่านสามารถเข้ามาบริหารร้านด้วยตนเองได้หรือไม่
* ท่านเคยทำธุรกิจร้านแฟรนไชส์มาก่อนหรือไม่